پویش ملی به توان ما

پویش ملی به توان ما

جمع آوری کمک های مردمی و هیأت های مذهبی
برای خرید بسته های سلامت و پیشگیری از کرونا
و ارسال به مناطق محروم

ریال

لطفا در صورت بروز هرگونه مشکل، ایراد را به شماره 30001171 پیامک بفرمایید.

سازمان تبلیغات اسلامی